TALO Projectmanagement B.V.
TALO Projectmanagement B.V.
Veldstraat 6A
6096 BJ Grathem
T 0475 - 45 30 07
M 06 - 21 96 53 94
F 0475 - 45 37 26
www.talobv.nl

Liduinahof

Hierbij willen wij u kort informeren over de stand van zaken ten aanzien van het project “Liduinahof”.

Het project “Liduinahof” behelst woningbouw op de locatie begrensd door de Kerkstraat, Geelenveld, Voorterweg en Lidwinastraat te Kelpen-Oler.

Informatieavond:

Op 22 juni 2011 om 20.00 wordt een Informatieavond gehouden in het Trefcentrum Kelpen-Oler; zie informatie in de nieuwsbrief 1


Download de nieuwsbrief
van Liduinahof (editie 1, mei 2011).


Vrije sector kavels:
Aan de Noordzijde van het project, aan de Lidwinastraat, zijn 5 vrije sector kavels gesitueerd.
Deze vrije sector kavels hebben een schitterend vrij uitzicht over de velden aan de Noordzijde van Kelpen-Oler.

Starters woningen:
Aan de Voorterweg worden 6 starters woningen gesitueerd. De starters woningen bestaan uit 3 tweekappers. Alle woningen zijn voorzien van een achterom ingang en de mogelijkheid voor het bouwen van een garage of carport.

Vrijstaande "starters" woningen:

Er worden 3 vrijstaande "starters" wonigen aangeboden, waar de mogelijkheid wordt geboden om door zelf werkzaamheden de afbouw te doen.

Starters kavels:
Deze zijn vervallen in overleg met de gemeente Leudal. Het werd niet mogelijk geacht dat de starterskavel inclusief woning, binnen het gemeentelijke budget gerealiseerd kon worden.

Levensloopbestendige woningen:
Aan de nog te ontwikkelen weg in het verlengde van Geelenveld worden 10 levensloopbestendige woningen gerealiseerd. Deze 10 woningen bestaan uit 8 halfvrijstaande- en 2 vrijstaande woningen.

De levensloopbestendige woningen maken het mogelijk om geheel gelijkvloers te wonen. De bovenverdieping kan worden uitgevoerd met extra slaapkamers en eventueel een extra badkamer. Ook deze woningen zijn gelegen op ruime kavels.

Geschiedenis tot nu toe:

Op 10 februari 2011 zijn de schetsen van de Architect voor de levensloopbestendige woningen en de starterswoningen goedgekeurd. Op dit moment worden deze tekeningen binnen het gevormde bouwteam uitgewerkt en zodra deze tekeningen gereed zijn zullen wij deze verder publiceren.

Volgens het huidige stedenbouwkundig plan, dat op 4 november 2010 is goedgekeurd door de commissie voor ruimtelijke kwaliteit (welstand) van de gemeente Leudal, omvat het project “Liduinahof” een combinatie van starters woningen, bouwkavels voor starters, levensloopbestendige woningen en een aantal vrije sector bouwkavels.

klik op de naam voor de stedenbouwkundige schets (lees voorlopig ontwerp): Liduinahof 


De goedkeuring van de commissie voor de ruimtelijke kwaliteit (welstand) en de toezegging van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leudal om hun principemedewerking aan dit plan te verlenen zijn de eerste stappen om het plan te realiseren.

Informatieavond 29 november 2010:

Op 29 november 2010 is de eerste informatieavond gehouden, in het Trefcentrum, Kerkstraat 2a te Kelpen-Oler. Op deze avond hebben Wethouder J. Minses van de gemeente Leudal en onze stedenbouwkundige de voorlopige plannen bekend gemaakt. Tevens is er een toelichting gegeven op de te verwachten tijdsduur van het doorlopen van de benodigde procedure. Gedacht moet dan worden aan onder andere het wijzigen van het bestemmingsplan en het verkrijgen van de bouwvergunning(en).

Op dit moment worden de eerste woningen gebouwd en zodra er kopers zijn worden de betreffende woningen gebouwd. Voor een tweekapper geld uiteraard als ze beiden verkocht zijn.

Contactgegevens:

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Ger Bal via info@talobv.nl of via 06-21965394


WIlt u meer weten? Bekijk het overzicht »
Vragen?
Neem contact op met Talo Projectmanagement B.V. of zoek op www.talobv.nl

Copyright 2010 TALO Projectmanagement B.V.