B&R Industries Europe B.V.
B&R Industries Europe B.V.
Torenroth 17
6039 HA Stramproy
T 0495 - 85 15 60
M 06 - 22 69 49 76
www.b-r.nl

IT Oplossingen

Outsourcing IT-Projecten

Alle projecten worden op basis van "fixed time and price" onder volledige garantie opgeleverd.

Bij B & R Industries Europe B.V. kunt u al uw IT-projecten laten uitvoeren in de vorm van teledetachering. Deze nieuwe werkwijze levert u een kostenbesparing op van circa 50 - 60% van de normale kosten. Start met een klein project om deze werkwijze uit te proberen. Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar: info@b-r.nl of bellen met Henny Offermanns op 06-22694976 .

Programmeurs van B & R Software Engineering Group

B & R Industries Europe B.V. beschikt over een team van universitair hoog opgeleide senior-programmeurs met bedrijfservaring van circa 10 jaar in ICT. Door deze ervaring kunnen wij een hoge gradatie garanderen van de aangeleverde en uitgevoerde werkzaamheden.

Het team

Het team van B & R Industries Europe B.V. bestaat uit 17 personen waarvan 5 personen ervaren programmeurs zijn, die reeds moeilijke projecten voor Nederlandse bedrijven en overheidsinstellingen hebben verwezenlijkt tot tevredenheid van de opdrachtgevers. Middels teledetachering worden de kosten van het inhuren van hoog gekwalificeerde programmeurs tot circa 50-60% gereduceerd. Wij kunnen complete IT-projecten uitvoeren. Alle projecten worden aangenomen tegen "fixed time and price". Vraag altijd een offerte aan, indien u IT-projecten wenst uit te besteden. Dit kan u veel geld besparen op uw IT-budget.

Werkwijzer

Indien u softwarematig een project wenst uit te besteden wordt het project op de volgende wijze aangepakt. Er komt een omschrijving van de werkzaamheden die bestaan uit:

  1. technisch ontwerp;
  2. functioneel ontwerp.

Dan wordt in overleg met de opdrachtgever (indien deze zelf over een projectmanager beschikt die het project kan controleren en begeleiden) een inschatting gemaakt van het aantal programmeeruren of dagen die nodig zijn om het project te verwezenlijken. Hierna volgt een evaluatie van het team van B & R Industries Europe B.V. ter controle of wij aan het aantal gestelde uren kunnen uitkomen. Het kan mogelijk zijn dat nog enige technische aspecten ter verduidelijking dienen te worden toegelicht door de opdrachtgever. Indien we prijstechnisch overeenkomen, kan aangevangen worden met de werkzaamheden. De kosten van een seniorprogrammeur zijn bij B & R Industries Europe B.V. lager dan de kosten van een aanvangend programmeur in Nederland. Mocht het zich voordoen of noodzakelijk blijken dat een van onze programmeurs voor een of meerdere weken voor het project bij de opdrachtgever op het bedrijf te werk gesteld dient te worden is dit geen enkel probleem. De voertaal van onze programmeurs is Engels.

Geografische Informatie Systemen

Onze programmeurs zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van projecten voor vervoer, transport, logistiek en/of in geografische systemen. Wij hebben reeds meerdere projecten in deze sector succesvol afgesloten.

Bekijk voorbeelden van:

Bekijk alle voorbeelden »
Vragen?
Neem contact op met B & R Industries Europe of zoek op www.b-r.nl

Copyright 2008 B&R Industries Europe B.V.