B&R Industries Europe B.V.
B&R Industries Europe B.V.
Torenroth 17
6039 HA Stramproy
T 0495 - 85 15 60
M 06 - 22 69 49 76
www.b-r.nl

GIS / Bestemmingsplannen

PROJECTEN (tot en met heden):

Momenteel wordt er voor enkele gemeenten de mutatieverwerking partieel of integraal verwerkt van de openbare ruimte.

Gemeente Maasgouw, alle revisietekeningen, RIOOL.

Voor de Gemeente Maasgouw hebben wij in Microstation alle revisietekeningen van de huisaansluitingen van de riolering gevectoriseerd. Dit na een geslaagde pilot van het project. Inmiddels zijn alle tekeningen WION proof opgeleverd: Projectleider: de heer G. Jeurissen (T.0475-852500 ). Technische begeleiding: de heer J. Peeters, (T. 0475-852500).

Diverse kleine bestemmingplannen (postzegelplannen):

Inmiddels is er na de invoering van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) op 1 januari 2010 (volledig) voor verschillende opdrachtgevers diverse kleine bestemmingsplannen gevectoriseerd. De digitale verbeelding van deze kleine bestemmingsplannen (postzegelplannen) wordt IMRO 2008 door middel van een GML bestand en succesvol validator rapport opgeleverd.

Vraag altijd een offerte aan bij "B & R ", u kunt er veel geld mee besparen.

Provincie Gelderland, alle revisietekeningen van de Openbare Verlichting en VRI installaties ten behoeve van de WION.

Voor de Provincie Gelderland hebben wij in samenwerking met landmeetkundig bureau IGL uit Linne alle revisietekeningen van de Openbare Verlichting en VRI (Verkeersregelinstallaties) gevectoriseerd ten behoeve van de  WION (Wet Informatie- uitwisseling Ondergrondse Netwerken). In dit project heeft de firma IGL alle onbrekende kabels en leidingen opgespoord en ingemeten. B & R Industries Europe B.V. heeft alle voor handen zijnde revisietekeningen gevectorisieerd. Dit na een geslaagde pilot van het project. Inmiddels zijn alle tekeningen en kabels en leidingen WION proof (als shape formaat) opgeleverd voor  de Provincie Gelderland: Projectleider: de heer P. Strootman (T. 026-3599919). Technische begeleiding: de heer G. Mattijssen, (T. 026-3599681).

Gemeente Harenkarspel, alle revisietekeningen van de Openbare Verlichting en overige kabels en leidingen.

Voor de Gemeente Harenkarspel hebben wij in Microstation alle revisietekeningen van de Openbare Verlichting gevectoriseerd. Dit na een geslaagde pilot van het project. Inmiddels zijn alle tekeningen WION proof opgeleverd voor alle kabels en leidingen voor de Gemeente Harenkarspel: Projectleider: mevrouw M. Dekker (T. 0226-396600). Technische begeleiding: de heer R. Vrieswijk, (T. 0226-396600).

Gemeente Vlieland, alle revisietekeningen, RIOOL en overige kabels en leidingen.

Voor de Gemeente Vlieland hebben wij in Microstation alle rioleringstekeningen gevectoriseerd. Dit na een geslaagde pilot van het project. Inmiddels zijn alle tekeningen WION proof opgeleverd voor alle kabels en leidingen voor de Gemeente Vlieland Projectleider: de heer L. Sterenberg, (T. 0562-452714).

Gemeente Maastricht, bestemmingsplannen in RoPlan en Flexiweb.

Wij hebben voor de Gemeente Maastricht circa 40 bestemmingsplannen gedigitaliseerd, na een geslaagde pilot van 2 bestemmingsplannen. Voor dit project zijn er circa 150 tekeningen gevectoriseerd en circa 5.000 pagina's bestemmingsplanvoorschriften gedigitaliseerd. Dit project werd conform afspraak nog IMRO 2003 opgeleverd. Projectleider: de heer K. Jans, (T. 043-3504547). Technische begeleiding: mevrouw E. Jansen, (T. 043-3504554).

Vraag altijd een offerte aan bij "B & R ", u kunt er veel geld mee besparen.

Gemeente Den Haag, circa 1000 milieutekeningen.

Wij hebben voor de Gemeente Den Haag 1000 stuks milieutekeningen gedigitaliseerd. Dit project heeft een korte doorlooptijd gehad en is als een Microstation (DGN)-bestand opgeleverd. Projectleider: mevrouw A. Schreur, (T. 070-3536628). Begeleiding en controle: mevrouw R. Dekker, (T. 070-3536220).

Gemeente Heerhugowaard, bestemmingsplannen in RoPlan.

Voor de Gemeente Heerhugowaard hebben wij, na een geslaagde pilot, 7 bestemmingsplannen gedigitaliseerd. Dit project is conform afspraak nog IMRO 2003 opgeleverd. Projectleider: de heer P. Rentinck, (T. 072-3504547).

Gemeente Weststellingwerf, bestemmingsplannen in RoPlan.

Wij hebben voor de Gemeente Weststellingwerf een 15-tal bestemmingsplannen gedigitaliseerd. Dit project is conform afspraak nog IMRO 2003 opgeleverd. Projectleider: de heer M. Mosterman, (T. 0561-691234)

Gemeente Weert, circa 1000 revisietekeningen, RIOOL.

Na een moeilijke maar goed geslaagde pilot van 18 tekeningen hebben wij van de Gemeente Weert opdracht gekregen om het gehele rioleringsstelsel bestaande uit circa 1000 tekeningen digitaal aan te leveren. De pilot heeft inclusief technische aanpassingen ongeveer 6 maanen in beslag genomen om tot 100% tevredenheid voor de opdrachtgever uit de bus te komen, met een perfect werkbaar bestand. De totale opdracht heeft circa 1,5 jaar in beslag genomen. Projectleider: de heer  D. Franssen, (T. 0495-575360).

"B & R" levert de beste kwaliteit GIS en IT werkzaamheden voor de laagste prijs in Nederland.

Gemeente Werkendam, circa 50 tekeningen, RIOOL.

Voor de Gemeente Werkendam hebben wij in Microstaton circa 50 rioleringstekeningen gedigitaliseerd. Dit na een geslaagde pilot van het project. Projectmanagement: de heer A. Kool, (T. 0183-507355). Technische begeleiding en controle: mevrouw C. Blok-Bakkers, (T. 0183-507361).

Gemeente Bergen op Zoom, pilot bestemmingsplannen, GISKIT.

Wij hebben als pilot bestemmingsplannen van de Gemeente Bergen op Zoom gedigitaliseerd. Deze opdracht hebben wij kritisch bekeken omdat dit onze eerste conversie vanuit RoPlan naar het programma van Giskit was. De Gemeente Bergen op Zoom heeft een goed handboek opgesteld, echter hebben zij uiteindelijk toch besloten over te gaan naar RoPlan waardoor het probleem met de conversie opgelost was. Projectleider: mevrouw J. Musters, (T. 0164-277574).

"B & R " voor de beste "Prijs - kwaliteit" verhouding in Nederland.

Provincie Zeeland, digitaliseren van meerdere gemeenten in NEN en RoPLan.

Voor de Provincie Zeeland hebben wij voor 4 gemeenten meerdere kaartbladen gedigitaliseerd. Dit proces heeft in het begin enige vertraging opgeleverd omdat in de database maar plaats was voor 8 karakters en de provincie (die werkt met Arc-View GIS) minimaal 12 karakters nodig heeft in de numerieke database. Het betreft hier de Gemeenten Vlissingen, Goes, Tholen en Borsele.  Verder is er goed samengewerkt met de diverse projectleiders van de betreffende gemeenten van de Provincie Zeeland.

Gemeente Oosterhout, digitaliseren bestemmingsplannen in RoPLan.

Voor de Gemeente Oosterhout hebben wij alle analoge tekeningen in RoPlan gedigitaliseerd, tot volle tevredenheid van de opdrachtgever. Projectmanager: de heer Haarbosch, (T. 0162-489430). Projectleider de heer Hoppenbrouwers, (T. 0162-489460).

Gemeente Oldenzaal, bestemmingsplannen in RoPLan.

Voor de Gemeente Oldenzaal hebben wij alle analoge tekeningen in RoPlan gedigitaliseerd, tot volle tevredenheid van de opdrachtgever. Projectmanager: de heer  J. Teunissen, (T. 0541-588169).

Crotec b.v., meerdere digitale bestemmingsplannen.

Voor Crotec b.v. hebben wij meerdere digitale plannen (dgn-files) mogen omzetten naar RoPlan. Crotec b.v. kan u helpen bij het zetten en beheren van bestemmingsplannen op internet. http://www.crotec.nl/.

"B & R " is werkzaam in GIS en IT vanaf 1994.

Carto Studio te Amsterdam, “Freehand bestanden“.

Voor Carto Studio hebben wij in onderaanneming meerdere plannen gedigitaliseerd voor de NS (stationsposters, “hoe gaat u verder”) en voor Rijkswaterstaat in Freehand. Directeur: de heer P. Benjaminse, (T. 020-4220452) http://www.cartostudio.nl/. Tevens hebben wij mogen meewerken aan het digitaliseren van kaartbladen voor diverse fietsroutes, zoals fietsen naar Venetie, Eindhoven naar Baune (FR Bougogne), et cetera. Deze uitgave en routekaarten zijn verzorgd door uitgeverij Benjaminse, Leidsestraat 32 te 1017 PB Amsterdam. E-mail pbenjaminse@freeler.nl.

Gemeente Tytsjerksteradiel, pilot (2000) en opdracht bestemmingsplannen (december 2003).

De Gemeente Tytsjerksteradiel is in Nederland als een van de eerste gemeenten begonnen met het ontwikkelen van een (landelijke) pilot voor digitale bestemmingsplannen (DURP project). Wij hebben meegewerkt aan deze pilot in 2000. Na bijna 4 jaar allerlei scenario’s te hebben doorlopen, heeft de Gemeente Tytsjerksteradiel besloten de bestemmingsplannen aan ons uit te besteden. De heer Stoelinga van deze gemeente heeft reeds vele malen op DURP-dagen presentaties gegeven over zijn ervaringen met digitale plannen en zijn ervaringen en gegevens uitgewisseld met belangstellende gemeenten. Wij zijn trots dat wij deze, in feite eerste landelijke, pilot en opdracht te hebben mogen realiseren.

Gemeente Echt-Susteren, diverse pilots voor bestemmingsplannen.

Voor de Gemeente Echt-Susteren hebben wij een pilot voor een bestemmingsplan gemaakt. Deze pilot is aangeleverd in Arc-view middels een import en export conversie via RoPlan van Isis en NEN 1878.

Provincie Zeeland, creëeren van GIS-bestanden in Arc-view.

Voor de Provincie Zeeland hebben wij GIS-bestanden gecreëerd in Arc-view shapeformaat voor het GEO-loket. Het betreft hier het aanleveren en maken van polygonen, lijnen en puntbestanden die vanaf analoog kaartbladen en digitale bestanden gemaakt dienen te worden als “object gerichte” files.

Provincie Noord Brabant, digitaliseren en aanpassen polygonen.

Voor de Provincie Noord Brabant hebben wij de polygonen gedigitaliseerd en aangepast op de top10vector ondergronden in Arc-View (shape formaat).

Gemeente Almere, pilot bestemmingsplannen.

Voor de Gemeente Almere hebben wij een pilot van een bestemmingsplan gemaakt. De Gemeente Almere was zeer tevreden over het resultaat en begin 2004 gestart met het digitaliseren van de eerste plannen.

 Gemeente Smallingerland, pilot bestemmingsplannen in RoPlan.

Voor de Gemeente Smallingerland hebben wij een pilot van een bestemmingsplan gemaakt. Deze pilot is gedigitaliseerd in Microstation en verder verwerkt (database gegevens + bestemmingsvoorschriften) in RoPlan. De pilot van de voorschriften moest omgezet worden van WP5.1 naar Word. Tevens diende het plan verwerkt te worden in FLEXIWEB.

Gemeente Soest, digitaliseren van bestemmingsplannen in RoPlan.

Voor de Gemeente Soest hebben wij de analoge bestemmingsplannen gedigitaliseerd. De bestemmingsplannen zijn gedigitaliseerd in Microstation en vervolgens geconverteerd naar RoPlan. Tevens zijn de bestemmingsplannen geschikt gemaakt voor de conversie naar Flexiweb. Alle gegevens zijn verwerkt volgens de IMRO standaardisatie en NEN 1878 normen.

Welstand, pilot in Arc-View GIS.

Voor Welstand hebben wij een pilot in Arc-GIS 8.x gemaakt. Tevens zijn in deze pilot de laatste nieuwe gegevens verwerkt van de nieuwe IMRO coderingen. 

Provincie Utrecht, Flora en Fauna projecten.

Voor de Provincie Utrecht hebben wij de conversie van veldtekeningen van de Flora en de Fauna vegetatie projecten omgezet naar Arc-view GIS bestanden. Aan deze bestanden worden database gegevens gekoppeld. De bestanden worden aangeleverd in Shape en E00 formaat.

Buro Geodan, digitaliseren van de rivieren in Microstation. 

Voor Buro Geodan hebben wij de rivieren de Rijn, Moesel, Neckar en de Mains in Microstation gedigitaliseerd. Hierbij zijn de hoogtepunten, grenzen, rivierassen, stroomvoering, kilometrering, instroompunten, zomerkades, modelknopen, plassen, overstromings gebieden, et cetera aangegeven. Projectcoördinator: de heer F. Hoefsloot, (T. 020-5730330).

Gemeente Breda, leidingregistratie in Microstation. 

Voor de Gemeente Breda hebben wij de leidingregistratie met toevoeging van een Excel-database van de gehele rioleringen van de Gemeente Breda en omliggende gemeenten in Microstation verzorgt. Projectcoördinator: de heer T. van Esch, (T. 076-5299451). 

Gemeente Landgraaf, leidingregistratie in Microstation.

Voor de Gemeente Landgraaf hebben wij het gehele rioleringsstelsel met toevoeging van de cumulatieve afmetingen in Microstation gedigitaliseerd. Projectleider: de heer Schiffers, (T. 045-5695464).

Van der Wiel Stortgas BV, leidingregistratie in Autocad.

Voor Van der Wiel Stortgas BV hebben wij de leidingregistratie in Autocad verzorgt.

Ingenieurs buro, digitaliseren diverse sluizen in België.

Voor een ingenieurs buro hebben wij het mechanische gedeelte van diverse sluizen in Autocad gedigitaliseerd.

Gemeente Lochem, digitaliseren 3000 technische A4-tekeningen, RIOOL.

Voor de Gemeente Lochem hebben wij 3000 technische A4-tekeningen van het rioleringsstelsel in Autocad gedigitaliseerd, met afmetingen en detaileringen. Projectcoördinator: de heer Aarsen, (T. 0573-289131).

Gemeente Heiloo, digitaliseren stedebouwkundige plannen in Microstation.

Voor de Gemeente Heiloo hebben wij de stedebouwkundige plannen in Microstation gedigitaliseerd. Hierbij is het lantarenpalenbestand van de gemeente met een gekoppelde database gedigitaliseerd. Projectcoördinator: de heer J.W. Simons, (T. 072-5356772).

Provincie Friesland, digitaliseren cultuur historische waardekaarten.

Voor de Provincie Friesland hebben wij de cultuur historische waardekaarten in Arc-info gedigitaliseerd. Projectcoördinator: de heer C. de Wit, (T. 058-2925844).

Gemeente Leuven en de Belgische spoorwegen (B), digitaliseren nieuwe spoorlijnen HSL.

Voor de Gemeente Leuven en de Belgische spoorwegen hebben wij de aanleg van het nieuwe omgevingsstation en de nieuwe spoorlijnen van de HSL gedigitaliseerd.

Gemeente Vught, bestemmingsplannen in Microstation.

Voor de Gemeente Vught hebben wij de bestemmmingplannen in Microstation gedigitaliseerd. Projectleider: de heer  M.W.J. Schapendonk, (T. 073-6580788).

Staatsbosbeheer, pilot vegetatiegebieden in Arc-view GIS.

Voor Staatsbosbeheer hebben wij een pilot gemaakt voor de digitalisatie van database gegevens van vegetatiegebieden in Arc-view GIS. Projectcoördinator: de heer Th. Smits, (T. 030-6926163).

Neitraco Engineering, X,Y en Z coördinaten van El Salvador in Microstation.

Voor Neitraco Engineering hebben wij de X, Y en Z coördinaten van een gebergte in El Salvador in Microstation gedigitaliseerd.

Poeth Ingenieurs, technische constructietekeningen in Autocad.

Voor Poeth Ingenieurs hebben wij technische constructietekeningen in Autocad gedigitaliseerd.  

Provincie Limburg, geomorfologische begrenzingen in Arc-view GIS.

Voor de Provincie Limburg hebben wij de geomorfologische begrenzingen in Arc-view GIS gedigitaliseerd.

Provincie Utrecht, stilte gebieden in Arc-info.

Voor de Provincie Utrecht hebben wij de stilte gebieden gedigitaliseerd in Arc-info van veldkaarten i.o.v. afdeling Ruimte en Groen met koppeling van database gegevens.

Gemeente Bussum, digitalisatie begraafplaatsen in Autocad.

Voor de Gemeente Bussum hebben wij de begraafplaatsen in Autocad gedigitaliseerd.

Milieudienst Eindhoven, milieupolygonen in Arc-View GIS.

Voor Milieudienst Eindhoven hebben wij de milieupolygonen in Arc-View GIS gedigitaliseerd.

Gemeente Losser, bestemmingen en plan bebouwde kom in Microstation.

Voor de Gemeente Losser hebben wij verschillende bestemmingen en het plan voor de bebouwde kom in Microstation gedigitaliseerd. Projectleider de heer H. Snippert (T. 053-5377473).

Gemeente Meppel, pilot bestemmingsplan Oosterboer in Microstation.

Voor de Gemeente Meppel hebben wij een pilot van het bestemmingsplan Oosterboer in Microstation met IMRO coderingen gemaakt. 

 

Bekijk voorbeelden van:

Bekijk alle voorbeelden »
Vragen?
Neem contact op met B & R Industries Europe of zoek op www.b-r.nl

Copyright 2008 B&R Industries Europe B.V.